Toggle Menu

Greyhound by Swedish House Mafia Lyrics

dadadadada lalalalalala wob wob wob du du du duru duru dada dada didi olo lolo
dadadadada lalalalalala wob wob wob du du du duru duru dada dada didi olo lolo
dadadadada lalalalalala wob wob wob du du du duru duru dada dada didi olo lolo
dadadadada lalalalalala wob wob wob du du du duru duru dada dada didi olo lolo
greyhound
dadadadada lalalalalala wob wob wob du du du duru duru dada dada didi olo lolo
dadadadada lalalalalala wob wob wob du du du duru duru dada dada didi olo lolo
dadadadada lalalalalala wob wob wob du du du duru duru dada dada didi olo lolo
dadadadada lalalalalala wob wob wob du du du duru duru dada dada didi olo lolo
greyhound
dadadadada greyhound lalalalalala greyhound wob wob wob du du du greyhound duru duru dada dada greyhound didi olo lolo
dadadadada l greyhound alalalalala greyhoundwob wob wob greyhound du du du duru duru greyhound dada dada didi olo lolo

Download

See more mp3 by Swedish House Mafia
web site hit counter